Keunikan SEFT

Efektif, mampu meyelesaikan pelbagai masalah fizikal dan emosi, bahkan untuk beberapa masalah yang tidak ada harapan lagi oleh doktor.
Ilmiah, telah dibuktikan oleh puluhan penelitian dan digunakan oleh lebih daripada 100000 orang di seluruh dunia.
Mudah, semua orang, bahkan kanak-kanak dan orang yang telah lanjut usia boleh melakukannya.
Cepat, hanya memerlukankan masa 5 – 50 minit. Kebiasaannya sudah dapat terasa tahap keberkesanan dalam masa lebih kurang 15 minit.
Aman, tanpa kesan sampingan, kerana tidak menggunakan ubat-ubatan, alat-alat khusus, atau teknik yang berisiko.
Murah, sekali belajar dapat digunakan selamanya.
Independent, tidak bergantung kepada trainer mahupun terapis, setiap orang boleh melakukannya sendiri bahkan boleh membantu orang lain.
Universal, dapat digunakan untuk pelbagai masalah dan dapat dipraktikkan oleh semua tidak kira apapun latar balakang orang tersebut.
Compatible, dapat digabungkan dengan teknik-teknik lain dan dapat meningkatkan keberkesanan teknik-teknik tersebut.

SEFT® ditemukan oleh Ahmad Faiz Zainuddin dan kini dikembangkan oleh LoGOS Institute. Kini LoGOS Institute telah bekerjasama dengan Pro Mind Solutions untuk mengembangkan SEFT di Malaysia.

Apa itu SEFT?

SEFT merupakan teknik pengembangan diri yang menggabungkan 14 teknik terapi (termasuk kekuatan spiritual) untuk mengatasi pelbagai masalah fizikal, emosi, fikiran, sikap, motivasi, tingkah laku, dan ‘peak performance’ secara cepat, mudah & universal.

Gabungan 14 teknik terapi yang termasuk dalam SEFT adalah:

1. NLP – Neuro Linguistic Programming
2. Behavioral Therapy
3. Psychoanalisa
4. Logotherapy
5. EMDR – Eye Movement Desensitization Reprocessing
6. Sedona Method
7. Ericksonian Hypnosis
8. Sugesty & Affirmation
9. Visualization
10. Provocative Therapy
11. Transcedental Relaxation & Meditation
12. Gestalt Therapy
13. Energy Therapy
14. Powerful Prayer

SEFT dapat digunakan untuk:
• Mengatasi pelbagai masalah fizikal dan emosi dalam waktu 5-50 minit
• Meningkatkan prestasi dan hasil kerja dengan “SEFT for Peak Performance”
• Meningkatkan keberuntungan dengan “The Luck Factor”
• Meraih apa yang kita inginkan dengan “Deep SEFT”
• Mencapai “Total Success” dengan “The Holistic Person Empowerment System”
• Meraih kedamaian hati dengan “Personal Peace Procedure”
• Meraih kebahagiaan dengan “LoGOS Spirit”

SEFT® merupakan penggabungan antara spiritualiti (melalui doa, keikhlasan, dan kepasrahan) dan energy psychology. Teknik ini telah dibuktikan oleh pelbagai kajian-kajian ilmiah. Tidak ada unsur ‘supranatural’ atau klinikal dalam SEFT®.

SEFT® dikembangkan daripada Emotional Freedom Technique (EFT™), oleh Gary Craig (USA), yang sekarang sangat popular di Amerika, Eropah, & Australia sebagai penyelesaian tercepat & termudah untuk mengatasi pelbagai masalah fizikal, dan emosi, serta untuk meningkatkan prestasi dalam pekerjaan. Hingga kini, EFT telah digunakan oleh lebih daripada 100000 orang di seluruh dunia.